Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj.

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en föredragning av Kjell Olsson, chef för lokalpolisområde södra Fyrbodal, som handlade om hot och våld mot förtroendevalda. Detta med särskilt fokus på valrörelsen inför allmänna val 2018.

På sammanträdet behandlades även frågan om den politisk organisationens utformning. Fullmäktige beslutade att bifalla kommunstyrelsens förslag som i korthet innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och Myndighetsnämnden avskaffas och istället inrättas det en samhällsbyggnadsnämnd. Den förvaltningsdel som i dag benämns som sektor samhällsbyggnad förs över till en förvaltning under samhällsbyggnadsnämnden. Organisationsförändringen träder i kraft 1 januari 2019.

Fullmäktige behandlade även två motionssvar. Benny Anderssons (S) motion om att värva räddningstjänstpersonal bland Tjörns kommuns personal ansågs besvarad då räddningstjänstförbundet nu har i uppdrag att rekrytera RIB-brandmän inom kommunala förvaltningar. Gert Kjellbergs (TP) motion om att anordna en folkomröstning i samband med allmänna val 2018 om ett nytt kulturhus avslogs.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 21 maj 2018.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-21 14.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se