Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari.

Kommunfullmäktiges första sammanträde för året inleddes med en föredragning av Per Persson, kommunens bredbandslots, som informerade om utbyggnad av fibernätet på Tjörn. Närvarande var även representanter från fiberföreningarna, vars arbete som drivs på ideell bas gör det möjligt att få en god fibertäckning på ön. Fullmäktige uppmärksammade detta omfattande arbete som bedrivs i områdena Valla, Klövedal, Askeröarna/Säckebäck, Hoga och Mjörn.

På den formella dagordningen återfanns ett tidigare återremitterat ärende: Köp av fastigheten Tubberöd 1:507. Fullmäktige hade tidigare begärt in kompletterande uppgifter om kommunens behov av lokaler på fastigheten, eventuella möjligheter för andra ändamål av marken samt en riskanalys av havsvattennivån i området. Efter omröstning beslutade fullmäktige att avslå köpet om 7 000 000 kronor.

På sammanträdet anmäldes även Revisionens granskning av socialnämndens verksamhets- och ekonomistyrning. Ta del av rapporten härPDF.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 31 januari 2018.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-05 08.39
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se