Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni.

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med en föredragning av Sara Mohammad kring ämnet hedersrelaterat våld och hederskultur. Sara är bland annat grundare till föreningen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) och har vunnit en rad priser för sitt engagemang och motstånd mot hedersvåld. I sin avtackning av Sara sade kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark:

”Sara, Du har på ett engagerat sätt med brutal tydlighet givit vår fullmäktigeförsamling och alla de som kan följa oss på sociala medier, en skrämmande inblick i den avskyvärda sk hederskulturen. jag är alldeles övertygad om att ingen lämnar Din föreläsning oberörd och att många känner sig kallade att på alla tänkbara sätt aktivt bekämpa denna.

Du kritiserade med all rätt den form av naiv tolerans som vi ofta ser i den aktuella samhällsdebatten men som inte inser vilka förödande konsekvenser denna sk tolerans får för enskilda individer, i detta fall kvinnor inte minst flickor.

Du kallar detta synsätt och agerande “den välvilliga vilsenheten” människor som vill leva och vistas i Sverige skall veta att vi i vårt land har nolltolerans för den sk hederskulturens brutala kränkningar mot flickor och kvinnors livsdrömmar och värdighet. Stort Tack Sara!”

Hennes föredragning kan i sin helhet ses i efterhand på webbsändningen.

Därefter mottog Tjörns kommun konstgåva från Stiftelsen Tore Kurlberg, representerade av dess ordförande och vice ordförande Pelle Stavfeldt och Anita Sindler. I samband med detta avger kommunfullmäktige ordförande Anders G Högmark följande uttalande:

Pelle Stavfeldt på KF
Anita Sindler överlämnar gåva

”Den gåva, som Tjörns kommun på detta sätt får mottaga av Stiftelsen Tore Kurlbergs efterlämnade konstskatt är i sitt slag enastående.

Tjörns kommun blir genom gåvan ägare till över 100 verk av en konstnär med enastående kvaliteter.

Det ankommer nu på vår kommun att på ett konstruktivt sätt förvalta denna konstskatt så att givarens intentioner om att göra Tore Kurlbergs konstnärsskap mera känt och spritt till glädje för Tjörns kommuns innevånare och för grupper långt utanför kommunens gränser.

Tjörn kommun känner idag stor tacksamhet och känner detta ansvar inför framtiden. Tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden kommer kommunfullmäktiges presidium att närmare finna formerna för detta.”

På den formella dagordningen stod bland annat Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2018. Kommunen uppvisar ett positivt resultat om 3,2 mkr. Efter omröstning beslutade kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 20 juni 2018.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-18 11.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se