Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Stor lönsamhet i ny bro mellan Orust och fastlandet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

En samhällsekonomisk analys av en bro mellan Orust och fastlandet/E6, belägen norr om Svanesund, visar att värdet av att bygga förbindelsen är cirka sex gånger större än kostnaderna för att göra det. Totalt rör det sig om en investering på knappt en miljard.

Det är de tre STO-kommunerna tillsammans, Stenungsund, Tjörn
och Orust, som beställt och bekostat analysen tillsammans med Västra
Götalandsregionen. En samhällsekonomisk analys* gör en värdering av samtliga viktiga samhällsekonomiska effekter av en tänkt åtgärd – i detta fall en bro – och jämför den med nuläget. Ett värde över noll är en lönsam investering.

- När man jämför med de projekt som redan finns på Trafikverkets lista hamnar det här värdet i den absoluta toppen på lönsamma investeringar. Det normala är snarare ett värde mellan 1 och 2 gånger, säger Stehn Svalgård Jarcem på konsultfirman WSP, som gjort analysen.

Analysen presenterades under måndagskvällen i Skärhamn för de tre kommunerna och näringslivet, som sedan 2013 samarbetat för en bättre
infrastruktur i området genom Det Nordvästsvenska Initiativet.

- Resultatet är oerhört positivt. Vi har i många år hävdat vikten av en fastlandsförbindelse mot E6. Analysen är första steget mot framtiden. När den nu visar på så hög lönsamhet öppnas verkligen nya möjligheter för gemensam utveckling i alla STO-kommunerna, säger Kerstin Gadde, kommunalråd Orust kommun.

Hon får medhåll av sina kolleger i grannkommunerna.

- Den norra delen av Stenungsund skulle kunna utvecklas mer samtidigt som trafiksituationen i hela kommunen skulle bli så mycket bättre med två alternativa körvägar mot öarna. Det skulle öka trafiksäkerheten och även bidra till en bättre kollektivtrafik i området, säger Bo Pettersson, kommunalråd i Stenungsund.

- Det är väldigt positivt att vi nu fått det bekräftat att denna investering är
samhällsekonomiskt lönsam. Det kommer avlasta Tjörnbron och underlätta för både Tjörn- och Orustpendlare, säger Martin Johansen, kommunalråd på Tjörn.

Enligt analysen skulle till exempel antalet fordon på Tjörnbron i genomsnitt minskas med 4000 fordon per dygn. Förutom de mätbara effekterna, pekar analysen också på positiva effekter för kollektivtrafiken, boendemiljön och näringslivet.

- Hogia har i dag 550 medarbetare i Stenungsund. Vi växer med i genomsnitt 25 personer per år. För att vi ska kunna växa i den takt vi önskar, måste det vara attraktivt att bo här och lätt att förflytta sig. Infrastrukturfrågan är ytterst angelägen, säger Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och VD.

- Analysen är ett viktigt steg mot en lösning av infrastrukturfrågan i regionen. Det är starkt att se hur samarbetet mellan kommuner, politiker och näringsliv gör skillnad för oss inom STO-regionen, säger Henric Carlsson, VD Conscriptor, Orust.

*De mätbara effekterna på transportsystemet har i denna analys beräknats med hjälp av Trafikverkets beräkningsverktyg Sampers-/Samkalk. Man har till exempel tagit hänsyn till trafikolyckor, restidsvinster, fordonsslitage, drift- och underhållskostnader, koldioxidutsläpp samt skatteeffekter.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07 10.35

Mer information

Det Nordvästsvenska initiativet driver tre stora infrastrukturområden – en bro mellan Orust och fastlandet, fortsatt utbyggnad av Södra Bohusbanan till dubbelspår och förbättring av hela väg 160. Vill du veta mer om initiativet kan du läsa om det här.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se