Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind ENE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörnborna bland de 10 bästa i landet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Camilla Svensson. Foto Maria Johannessen

Camilla Svensson

Tjörn tar plats nr 9 när branschorganisationen Avfall Sverige listar Sveriges bästa avfallskommuner 2017.

Resultatet baseras på kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd samt mängd felsorterade förpackningar och returpapper i restavfallet.

– Det är flera års metodiskt arbete som ger det här resultaten, säger Camilla Svensson, avdelningschef för avfall i Tjörn och Stenungsunds kommuner.

Samtliga avfallstjänster är kvalitetssäkrade och kontrollen av leverantörer och avtal sker regelbundet. Styrningen av verksamheten är tydligare och det ger resultat.

– Kundnöjdheten mäter vi kontinuerligt och lyssnar på vad kunderna efterfrågar. Ett exempel är servicegraden i vår återvinningscentral. Den uppskattas och även möjligheten att åka dit hur många gånger man vill utan kostnad, fortsätter Camilla.

Miljöfrågorna är viktiga för Tjörn. Tjörn kräver att alla leverantörer som hämtar avfall kör på icke-fossila bränslen. Körturerna läggs så att det blir minsta möjliga miljöpåverkan.

– Tjörnborna har ett stort miljötänk. Majoriteten av dem väljer att ha hämtning av avfall var fjärde vecka istället för var fjortonde dag, berättar Camilla Svensson. Det minskar transporterna avsevärt. De är också väldigt bra på att sortera. På Tjörn infördes obligatorisk sortering av avfall redan 1994.

Den senaste nyheten är den så kallade Samlaren som finns utplacerad i de butiker och serviceställen som önskat. Där återvinns sladdar, batterier och annat farligt avfall.

I Sverige har restavfallet minskat medan matavfallet ökat något. Den stora boven är matsvinnet.

– Att minska matavfallet genom att lämna det i bruna tunnan fungerar väl här, säger Camilla Svensson. Det som lämnas i bruna tunnan omvandlas till biogas och är det mest miljövänliga alternativet för matavfall. 2010 togs den prisreduktion som varit på kompostering bort för att öka lämningen av matavfall.

Tjörn har flera öar utan broförbindelse och behöver därför specialfordon. Det är anledningarna till att Tjörn har något högre avfallskostnader än genomsnittet i Västra Götaland som är 2 300:-/år. Högsta taxan har Uppsala med 2 500:- per år för villor.

Hämtning av tidningar, förpackningar, plast och metall hemma

Regeringen beslutade nyligen att så kallad fastighetsnära insamling (hämta hemma hos dig) av förpackningar och tidningar ska införas stegvis mellan 2021 och 2025.

– På Tjörn började vi med det 2011. Idag är det 38 hushåll på Tjörn som har tjänsten. Den kallas FNI och kostar 750:- per år.

Mer fakta om avfall

67 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfallet. 9 av 10 kommuner anlitar entreprenör för tömning av slam. 36 kommuner når upp till målet att 50 procent av det uppkomna matavfallet behandlas biologiskt (rötas eller komposteras) så att näringsämnen tas tillvara. Högst hamnar Tjörn med 85 procent, följt av Gotland och Orsa med 70 procent.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-26 08.35
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se