Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tredje bästa grundskolan i Västra Götalandsregionen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Matte på lågstadiet

Tjörn fanns på en tredje plats i Västra Götaland i den senaste Öppna jämförelser från kommuner och landsting (SKL). Totalt i landet blev placeringen 59, en klättring med 41 platser.

De tre resultaten som SKL räknar in i rankningen är: Elever som nått kunskapsmålen i samtliga ämnen, meritvärde för elever och andel elever som är behöriga till yrkesprogrammen. Samtliga resultat är för årskurs 9.

– Jag är stolt och glad över alla professionella medarbetare som stimulerar och undervisar eleverna så att de presterar på den här nivån. Här på Tjörn finns en lång historia av väldigt hög kvalitet i skolan och det tänker vi behålla, säger Lena Eriksson, förvaltningschef för barn- och utbildning.

– Också i våra egna jämförelser och utvärderingar har vi sett att elevernas resultat i skolan ökade på många områden läsåret 2017/18. En större andel elever når kunskapskraven, får godkända betyg samt godkänt i de nationella proven. Personalen i våra skolor arbetar målmedvetet för att så många elever som möjligt ska nå så långt som möjligt, säger Dan Christoffersson, avdelningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Fakta – elevresultat 2018 i Tjörns grundskolor

I jämförelse med 2016/17 har de flesta resultat förbättrats läsåret 2017/18

 • Andel elever i åk 1-5 som bedöms ha minst ”godtagbara kunskaper i alla ämnen ökar i samtliga årskurser utom årskurs 2.
 • Andel elever som når E i NP i åk 3 ökar (svenska och matematik). Större andel deltar.
 • Andel elever som når E i NP i åk 6 ökar (svenska, engelska och matematik). Större andel deltar.
 • Andel elever som når E i NP i åk 9 ökar (svenska, so-ämnen och no-ämne). Större andel deltar.
 • Andel elever i åk 6 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen ökar
 • Andel elever i åk 7 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen ökar
 • Andel elever i åk 9 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen ökar
 • Det genomsnittliga meritvärdet för Tjörn ökar.
 • Det genomsnittliga meritvärdet för Bleketskolan ökar.
 • Det genomsnittliga meritvärdet för Häggvallskolan ökar.
 • Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan ökar.

Andelen elever i åk 8 som når målen (minst betyg E) i alla ämnen minskar dock i jämförelse med läsåret 2016/17. Betygsskalan är A-F.

Hur ser det ut i riket?

Undersökningen visar att andelen niondeklassare i hela landet som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. Ökat har också det genomsnittliga meritvärdet för både pojkar och flickor samt andelen elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen.

– Även om vi i årets rapport kan se att skolresultaten har förbättrats så ska vi inte förbise att statistiken visar på fortsatt stora skillnader i resultat mellan olika elevgrupper, till exempel kopplat föräldrarnas utbildning och elevernas migrationsbakgrund. Arbetet för en likvärdig skola måste alltid vara i fokus, säger Sveriges kommuner och landsting.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-07 16.08
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se