Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,8 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Ungas livssituation i Tjörns kommun

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Unga i rad

I undersökningen om ungas livssituation på Tjörn konstateras att de är nöjda med sina liv och att de har en stark framtidstro. Detta även om hälsobesvär, hot och utfrysning har ökat.

Alla elever i åk 8 har fått ta del av och reflekterat över resultaten.

I undersökningen jämförs Tjörnungdomar med ungdomar i ett antal andra kommuner i Göteborgsregionen.

Tjörnspecifika resultat

På Tjörn har 30 procent av eleverna i åk 8 haft sommarjobb – det har inga andra elever i Göteborgsregionen.

På Tjörn saknar ungdomarna kravlösa och spontana mötesplatser, till exempel kaféer, hamburgerrestauranger och köpcentrum. För övrigt är de aktiva i föreningslivet och många idrottar.

De vill vara med och påverka.

- Det är positivt att hälften av ungdomarna vill vara med och påverka i frågor som rör kommunens utveckling, säger Åsa Jansson, processledare för barn- och ungdomskultur. Där ligger Tjörnungdomarna högre än genomsnittet för Göteborgsregionen.

Flickorna är mer utsatta för utfrysning, mobbning, trakasserier än snittet i Göteborgsregionen i årskurs 8.

- Det finns nya utmaningar, inte minst med sociala medier som gör ungdomarna utsatta, säger Anna Orvefors, processledare barn- och unga. Det drabbar alla områden i ungdomars liv; på fritiden, i hemmet och i skolan. Det är en viktig uppgift för föräldrar att ha en ständig dialog med sina ungdomar om vad som sker där, fortsätter Anna Orvefors.

Liknande livssituation för ungdomarna i regionen

Majoriteten använder inte alkohol i åk 8. Det är en stor skillnad jämfört med för 15 år sedan.

I hela regionen märks en kraftig ökning av ungdomar som har utsatts för hot och stöld.

- När vi frågor ungdomarna själva har de ingen förklaring till vad det beror på. Kanske finns det en ökad medvetenhet om vad hot är, säger Anna Orvefors.

När det gäller hälsobesvär är siffrorna tyvärr lika över hela landet. De är höga och flickorna är värst drabbade. De upplever sig ha en sämre hälsa än killarna. 63 procent av tjejerna upplever hälsobesvär flera gånger i veckan. Det är samma siffror som resten av Göteborgsregionen.

Här kan du läsa hela rapporten: Ungas livssituation i Tjörns kommun - Lupp-undersökningen 2017PDF

Bakgrund

Svarsperiod har varit 4 oktober–17 november 2017. Totalt omfattar undersökningens totalurval 161 åk 8-elever och 158 ungdomar i gymnasiets årskurs två.

Tjörns kommun har sedan 2010 satsat på barn och unga. Målet är att skapa ett helhetsperspektiv och en gemensam riktning för satsningar och aktiviteter som rör barn och unga 0–24 år. Målen finns beskrivna i kommunens Barn- och ungdomsplan, som gäller till och med 2023, och i en Handlingsplan för barn-och ungdomskultur, som gäller till 2020.

Undersökningen kallas Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Den är ett verktyg för att följa upp arbetet och finns omnämnd som en mätmetod i Barn- och ungdomsplanen. Planen innehåller fyra målområden, som genom Lupp kan följas upp på ett bra sätt: Ökat inflytande och delaktighet, hjälp och stöd, meningsfull fritid, förutsättningar för att kunna leva och bo kvar på Tjörn som ung.

Tjörn har tidigare genomfört Lupp 2011 och 2013.

Kontaktpersoner och information

Anna Orvefors
Processledare
0304-60 15 87
anna.orvefors@tjorn.se

Åsa Jansson
Processledare
0304-60 12 18
asa.jansson@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-25 14.19
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se