Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WSW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Varning för jättebjörnloka, parkslide och lupin

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Parkslide - jättebjörnloka - lupiner

Människor har i alla tider fört in nya växt- och djurarter. En del har fått stor användning, andra förskönar våra trädgårdar. Men vissa arter kan få oväntade och negativa följder.

Här är tre så kallade invasiva arter som bör hållas kort, på grund av den biologiska mångfalden, människors hälsa eller risker för samhället.

Parkslide har en karakteristisk stam

Parkslide har en karakteristisk stam

Parkslide är extremt spridningsbenägen och konkurrerar snabbt ut andra arter. Dessutom kan dess rötter och underjordiska stammar tränga igenom asfalt, dräneringar, betong och avlopp, och därmed orsaka stora och kostsamma skador. I Storbritannien är försäljning och spridning av parkslide förbjuden och den hanteras som farligt avfall.

Parkslide sprids med rotskott; varje rotfragment kan ge upphov till en ny planta. Den måste grävas upp i sin helhet med alla rötter och tas om hand direkt för att inte nya skott ska skjuta upp.

Har man ett större bestånd så kan man behöva gräva ner till 3–5 meters djup, med flera meters marginal i alla riktningar. Sådana bestånd kan också täckas över med skyddande duk, helst i flera lager. Duken får sedan ligga kvar under några års tid. Troligtvis är en kombination av bekämpningsmetoder det mest effektiva.

Växtmaterial från parkslide får inte komposteras eller lämnas i vatten, skog eller mark.

Jättebjörnloka

Jättebjörnloka ser ut som ett jättestort hundkex med kraftig stam och stora blad. Om man får växtsaften på huden och sedan vistas i solsken kan man få svårläkta brännsår. Om du kommit i kontakt med växtsaften bör du tvätta området med tvål och vatten och sedan skydda det mot direkt solljus under minst en vecka även om du är symtomfri.

Jättelokan behöver bekämpas under många år. Det är viktigt att ta bort fröställningar och avlägsna dem från platsen tills fröreserven är borta. Den kan även bekämpas med rotkapning, uppgrävning och täckning.

Lupiner

Lupiner höjer kvävehalten i jorden. Då tränger de undan ängsblommor som behöver mager mark, vilket i sin tur påverkar insekter som är beroende av särskilda värdväxter. Lupinerna minskar alltså den biologiska mångfalden på flera sätt.

Mindre bestånd kan grävas upp. Bekämpningen tar flera år och måste pågå tills alla grobara frön i markens fröreserv är borta.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-17 09.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se