Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind ENE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vill du bli god man eller förvaltare?

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skrivande hand

Överförmyndarenheten anordnar en tvådagarsutbildning den 15 och 29 november kl 18-20.30.

Överförmyndarenheten kommer vid utbildningstillfällena att gå igenom vad det innebär att vara god man eller förvaltare.

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Uppdraget brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. Ersättning utbetalas i form av arvode.

Uppdraget innefattar för det mesta tre huvuduppgifter:

Förvalta egendom: Sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om inkomster och utgifter, betala räkningar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.

Bevaka rätt: Företräda huvudmannen inför olika myndigheter. Hjälpa till vid ansökningar av exempelvis bidrag och insatser samt hjälpa huvudmannen att överklaga beslut.

Sörja för person: Agera intressebevakare i personliga frågor. Se till att behov kring bostad, sjukvård, social service, kontaktperson, ledsagare, fritid, sociala kontakter med mera blir tillgodosedda.

Anmäl dig senast 13 november

Är du intresserad av att delta vid utbildningen, skicka din anmälan till e-post overformyndaren@stenungsund.se eller ring på telefonnummer 0303-73 82 23 (måndag till torsdag kl 10–12), senast den 13 november.

Utbildningen är kostnadsfri och äger rum i kommunhuset i Stenungsund.

Vi möts upp i receptionen på kommunhuset i Stenungsund (Strandvägen 15). Om du kommer hit med bil så finns det möjlighet att parkera på Stenungsundstorg.

Välkommen med din anmälan!

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-08 13.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se