Elevhälsans medicinska insats

Störst text
Stor text
Normalstorlek

I  Elevhälsans medicinska insats, EMI, (skolhälsovården) ingår bland annat att:

 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
 • bidra i arbetet med lärmiljön
 • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd
 • i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor
 • bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar även med:

 • förebyggande hälsovård så som hälsobesök och hälsoundervisning i grupp och individuellt
 • vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram
 • öppen mottagning för fysisk och psykisk hälsa
 • rådgivning och stöd för elever, föräldrar och personal
 • som språkrör för barns rätt till god hälsa
 • verkar för att eleverna får en säker och god arbetsmiljö
 • samarbetar med skolans elevhälsa, BUP, socialtjänst och övrig sjukvård

Du är alltid välkommen att kontakta skolsköterskan. Det kan handla om att ditt barn har besvär som påverkar skolsituationen. Ibland kan symtom hänga ihop med hur ditt barn har det i skolan.

Skolsköterskan är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska/distriktsköterska.

Skolläkare

Kontakt med skolläkaren sker genom skolsköterskan. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Sidan senast uppdaterad 2019-10-11 11.54
Kontaktuppgifter

 

Myggenäs, Kållekärr 
Mona-Lisa Smedler
0304- 60 18 06

Fridas hage
Kerstin Nilsson
0304-60 17 37

Häggvall
Gunilla Börjesson
0304-60 19 08

Bleket
Helena Nordevik
0304-60 15 05

Rönnäng, Skärhamn
Karin Hallgren
0304-60 15 19

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se