Resurscentrum för elevhälsa

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Elevhälsans olika professioner organiseras inom Resurscentrum och är en resurs för barnomsorg och skola. Resurscentrum ingår i barn- och utbildningsnämndens förvaltningsområde.

Resurscentrums personal ingår i elevhälsoteam på respektive skola. Några i gruppen tillhör också Centrala Elevhälsan. Centrala Elevhälsan kan ge konsultation eller andra insatser kring barn i behov av särskilt stöd. Respektive skola ansöker om detta genom förskolechef/rektor på respektive enhet.

Resurscentrums huvudsakliga uppgifter är att:

 • arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande
 • vara en stödjande och utvecklande funktion inom barn-/elevhälsan i barnomsorg och skola
 • stödja ansvarig personal genom handledning och/eller konsultation i arbetet med barn och ungdomar
 • kartlägga behovet av insatser för barn i behov av särskilt stöd
 • utveckla samverkan med socialtjänst, BUP, barnhälsovård och andra instanser som arbetar med barn och ungdomar
 • initiera och stödja kompetensutveckling inom barnomsorg och skola

Målsättning

Alla barn och ungdomar i Tjörns kommun ska få likvärdigt stöd utifrån behov  under sin förskole- och skoltid oavsett vilken förskola eller skola de tillhör.

Professioner inom Resurscentrum:

 • kurator
 • logoped
 • psykolog
 • skolläkare
 • skolsköterska
 • specialpedagog
 • specialpedagog tal och språk 
 • studie- och yrkesvägledare

Vägbeskrivning

Besöksadress: Fågelkärrsvägen 35, 471 62 Höviksnäs

Från Stenungsundshållet:

 • Från trafikljusen efter Tjörnbron är det ca 3 km.
 • Sväng vänster vid trafikljusen, väg 169 mot Skärhamn.
 • Följ vägen till rondellen vid Häggvall.
 • Tag andra avfarten i rondellen vid Fridas hage skolan, mot Höviksnäs (skyltat).
 • Sväng höger där skylten visar Resurscentrum.
 • Du står nu på en parkering vid ett vitt hus. Där finns Resurscentrum.
 • Entré på kortsidan.

Välkommen!

Sidan senast uppdaterad 2018-09-03 10.31

Kontaktuppgifter

Avdelningschef Tillföror
0304-60 15 87
anna.orvefors@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se