Skolpsykolog

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Våra skolpsykologer arbetar med rådgivning, konsultation/handledning, utredning och förebyggande arbete.

Skolpsykologen:

  • gör kognitiva utredningar och testning av barn med behov av särskilt stöd inför exempelvis en skolplacering.
  • ger konsultation och handledning till skolpersonal.
  • arbetar med kartläggning av den psykosociala situationen kring barn i behov av särskilt stöd.
  • har enskilda samtal med föräldrar och barn.
  • samverkar med andra yrkesgrupper till exempel logoped, specialpedagoger och lärare, för att få en så utförlig bild av barnet och dess situation i skolan.

Skolpsykologen har tystnadsplikt.

En psykolog har en femårig universitetsutbildning och arbetar ofta inom vård, omsorg eller skola.

Sidan senast uppdaterad 2019-02-05 11.21
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se