Specialpedagog

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Specialpedagogen arbetar med att ge specialpedagogiskt stöd inom barnomsorg och skola. Stödet ges på uppdrag av och i samarbete med elevhälsoteam (EHT) och rektor på varje förskola/skola.

Specialpedagogen

  • arbetar med pedagogisk kartläggning av barn/elever i behov av särskilt stöd.
  • hjälper till i arbetet med utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.
  • ger handledning/konsultation och tar initiativ till kompetensutveckling för personal.
  • har kontakt med andra stödfunktioner kring barnet.
  • kan vara delaktig i föräldrakontakter.
  • är med vid överlämning och uppföljning vid övergångar mellan olika stadier.

En specialpedagog är en lärare med specialpedagogutbildning.

Sidan senast uppdaterad 2019-03-19 15.32
Kontaktuppgifter

Barnomsorgen
Eva Lihnell
0304-60 16 89

Kållekärrs skola
Katarina Karlson
0304-60 15 86

Häggvallskolan

Ewa Johans Widdgård
0304-60 15 85

Fridas hage och Myggenäs skola
Linda Håkansson
0304-60 15 75

Blekets och Rönnängs skolor
Annika Hellman
0766-34 12 05

Skärhamns skola
Katarina Karlson
0304-60 15 86

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se