Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,1 °C
Medelvind S 1,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Barnomsorg

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Barn som är ute och leker, ser endast deras ben och fötter. Tångeröds förskola

Till barnomsorgen räknas alla förskolor, familjedaghem (dagmammor) och all skolbarnomsorg (fritidshem) i Tjörns kommun.

Viktigt är att ni tar del av de regler som gäller för barnomsorg

 

Avgiftsfri allmän förskola för 3–5-åringar

Från och med hösten det år barnet fyller tre år till och med barnet fyller 6 år har barnet rätt till gratis allmän förskola. Rätten innebär 525 timmar per år (ca 15 timmar/vecka). Det är förskolans personal som bestämmer vilka tider som ditt barn kan vara på förskolan. Ditt barn kan inte vara på förskolan när det är lov eller studiedagar i grundskolan.

Enskild förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Är du intresserad av att starta en verksamhet? Se i högerspalten för information om hur du startar enskild barnomsorg!

Förskoleklass obligatorisk

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk för de barn som fyller sex år. Förskoleklass är en avgiftsfri skolform. Genom förskoleklassen får barnen på ett lekfullt sätt en naturlig övergång till grundskolan. Förskoleklassen ligger organiserad under grundskolan.

Nattomsorg

Det finns för närvarande ingen nattomsorg i Tjörns kommun.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid kan efter utredning erbjudas föräldrar/vårdnadshavare i form av pedagogisk omsorg.

Öppna förskolor

Sedan april 2016 finns en öppen förskola i familjecentralen Måsen.

Svenska kyrkan driver också liknande alternativ.

Öppettider

Förskolan har öppet helgfri måndag till fredag mellan klockan 06.30 till 18.00 utom Tångeröds förskola om har öppet 06:00 till 18.30.
Pedagogisk omsorg och fritidshem erbjuds helgfri måndag till fredag mellan klockan 06.30-18.30.

Sidan senast uppdaterad 2020-04-02 14.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se