Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,5 °C
Medelvind WNW 7,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Elevhälsa

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Skolhälsovårdens främsta uppgifter är att arbeta förebyggande och verka för sunda levnadsvanor.

Hälsofrämjande arbete

Under skoltiden följer skolhälsovården elevernas fysiska och psykiska hälsa genom hälsobesök och hälsosamtal. Detta sker i enskilda möten med eleverna eller i grupper med teman om bland annat livsstilsfrågor, rörelse och kost.

På så sätt vill vi att eleverna skall förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår, samt även klara upp enkla sjukdomsbekymmer.

På högstadiet har vi ett hälsobesök och ett hälsosamtal i årskurs åtta. Där ingår kontroll av syn, rygg, längd och vikt. Hälsosamtalet sker utifrån en hälsoprofil som eleverna själva fått fylla i. För vissa elever kan det av olika orsaker tillkomma ytterligare kontroller i alla årskurser. Kontakt med skolläkaren kan ske genom skolsköterskan.

Öppen mottagning
Eleverna är välkomna för rådgivning och samtal eller sjukvård vid olycksfall, allergi eller infektioner. Föräldrar är givetvis alltid välkomna att kontakta skolhälsovården.

Tystnadsplikt
Skolläkare och skolsköterska arbetar under tystnadsplikt.

Kurator  

Kuratorn är en vuxen som har tid och möjlighet att lyssna på eleverna och försöka förstå de svårigheter som de kan ha, såväl i skolan som på fritiden.

Kurator ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska, skolvärd och lärare. Kuratorn är även knuten till trygghetsteamet och deltar i undervisningen kring alkohol, narkotika, samlevnad och etik.

Sidan senast uppdaterad 2018-08-27 10.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se