Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WNW 8,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Lokal arbetsplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Häggvallskolans och Fridas Hages lokala arbetsplaner för grundskola och särskola utgår ifrån en kvalitetsbedömning av den egna verksamheten, som är gjord av lärare och rektorer.

Den beskriver vilka mål vi kommer att prioritera detta läsår och hur vi kommer att arbeta för att nå dem. I vår lokala arbetsplan kan man också läsa hur vi kommer att utvärdera och följa upp arbetet för att bedöma graden av måluppfyllelse. Detta resultat beskrivs i redovisningen av vårt kvalitetsarbete, som vi gör i slutet av vårterminen.

Anledningen till att vi gör en lokal arbetsplan varje år är att det finns ett behov av utvecklingsarbete för att den ska fungera som det förbättringsverktyg som den är tänkt att vara.

Särvux finns från och med höstterminen 2011 inom organisationen för särskolan i Tjörns kommun.

Sidan senast uppdaterad 2019-02-05 12.34
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se