Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Mål och kvalitet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Ungdom

Varje huvudman, rektor och förskolechef ansvarar för att systematisk planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Det systematiska kvalitetsarbete ska dokumenteras.

En viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare.

För att garantera att alla barn och unga får ta del av och själva får skapa konst och kultur, har Tjörns kommun tagit fram ett basutbud kallat kulturträdet. Kulturträdet följer barnet genom hela skolgången och  hjälper till med måluppfyllelsen enligt läroplanen.

Sidan senast uppdaterad 2018-08-31 15.53

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se