Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Särskilt stöd i undervisningen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Läsförståelse

Enligt den svenska grundlagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till utbildning. I skollagen, läroplanen och grundskoleförordningen står det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Verksamheten i förskola och skola ska utgå från varje barns behov.

Barn i behov av särskilt stöd är inte någon bestämd och avgränsad grupp. Förutsättningar och behov skiljer sig åt. Vissa barn behöver en mindre insats, andra kan ha behov av mer stöd. Stödet kan vara tillfälligt eller mer varaktigt.

Målsättningen är att alla barn och ungdomar inom Tjörns kommun ska få den hjälp och det stöd de har behov av under sin förskole- och skoltid oavsett vilken förskola eller skola de tillhör.

Vad innebär det att få särskilt stöd?

Särskilt stöd är ett finstämt verktyg som anpassas efter varje barns särskilda behov. Man försöker hitta möjliga vägar så att alla barn ska kunna utvecklas efter sin förmåga. Målet är att barnet ska vara kvar i sin närmiljö så mycket som möjligt.

Olika behov kräver olika lösningar. Nedan följer några exempel på insatser.

  • Har barnet till exempel läs- och skrivsvårigheter kan behovet vara att ha tillgång till dator och få sitt studiematerial uppläst.
  • Stödet kan innebära att barnet får undervisning i mindre gruppering under vissa timmar.
  • Miljön i skolan kan anpassas om barnet till exempel har en hörselskada.
  • Det kan innebära att barnet går i en särskild undervisningsgrupp tillsammans med andra som har liknande behov. Det kan också innebära att barnet får en resursperson eller en elevassistent om han eller hon har ett fysisk eller medicinsk funktionsnedsättning.
  • Stödet kan också bestå i att pedagoger får handledning av kommunens Resurscentrum. På så sätt får alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
Sidan senast uppdaterad 2018-11-26 13.49
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se