Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Särskola

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Ritar med tuschpennor

Den obligatoriska särskolan

Den obligatoriska särskolan finns i Fridas hage och Häggvallskolan för årskurserna 1–9 (10) grundsärskola och träningsskola. Årskurs 1–5 finns i Fridas hage och årskurs 6–9 (10) i Häggvallskolan.

Eleverna tillhör i huvudsak sin klass i grundskolan och undervisning sker efter elevens förutsättningar. En del barn går även kvar i sin hemskola i inkluderad form. Elever i behov av skolbarnsomsorg organiseras på sin "hemskola".

Gymnasiesärskolan

Tjörns kommun bedriver ingen egen gymnasiesärskola utan köper platser i närliggande kommuner.

Gymnasievalet hanteras av Häggvallskolans studie- och yrkesvalslärare och ansvarig rektor för särskolan.

Särvux – särskild utbildning för vuxna

Särvux ingår i det offentliga skolväsendet och är en egen skolform. Enligt skollagen har varje kommuninvånare, som är bosatt i landet och har en funktionsnedsättning, rätt att delta i grundläggande Särvux. Det är kommunens ansvar att så sker. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan.

Sidan senast uppdaterad 2020-02-04 09.47
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se