Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WSW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Skadeanmälan digitalt lärverktyg

Tjörns kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern teknik används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt skollagen kapitel 10 § 10 skall alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg. Kommunen vill därför erbjuda eleverna att genom lån disponera ett personligt digitalt lärverktyg under sin studietid. Det digitala lärverktyget är avsett att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet.

För det digitala lärverktyget gäller samma ansvarsfördelning mellan hem och skola som för annan utrustning i skolan och ska hanteras aktsamt. Om skador på lärverktyget eller tillbehör uppstår till följd av oaktsamhet, eller om det blir stulet/tappas bort när det inte förvaras det på ett säkert sätt, kan Tjörns kommun komma att kräva ekonomisk ersättning enligt civilrättsliga regler och Skadeståndslagen (1972:207). Varje ärende prövas var för sig.

Vid skada, stöld eller förlust ska nedanstående formulär fyllas i av vårdnadshavare. Därefter lämnas verktyget till skolan för reparation.

Kostnad för reparation av de vanligaste skadorna:

Byte av skärm 1500 kr/st
Byte av tangentbord 1000 kr/st
Köp av ny laddare 200 kr/st

I de fall verktyget behöver ersättas med ett nytt (pga förlust eller skada som ej kan repareras) beräknas ersättningen utifrån verktygets ålder.

Vid stöld/förlust ska en kopia på polisanmälan bifogas

 


Skola * (obligatorisk)
Multiple selection
Årskurs * (obligatorisk)
Multiple selection


Behövs ej vid beställning av laddare
Förlust av laddare
Förlust av laddare


Vad har hänt? Var och när inträffade det? Hur gick det till? (Verktyget tas ej in för reparation om beskrivning nedan saknas)Sidan senast uppdaterad: 2020-01-16 08.40

Elevavtal digitalt lärverktyg

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se