Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,7 °C
Medelvind WSW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Skolskjuts

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörnbuss

Skolskjutsarna i Tjörns kommun sker med buss i vanlig kollektivtrafik

Skolskjutsberättigade elever i Tjörns skolor från förskoleklass till årskurs 9 får ett läsårskort/ busskort som gäller inom Tjörns kommun terminstid, måndag - fredag, klockan 04.00-19.00. Kortet gäller för innevarande läsår.

Rätt till skolskjuts
Elever har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och anvisad skola är längre än:

Förskoleklass till och med årskurs 3

2000 meter

Årskurs 4 till och med årskurs 6

3000 meter

Årskurs 7 till och med årskurs 9

4000 meterAvstånd mellan bostad och påstigningsplats

Generellt gäller att föräldrarna ansvarar för elevens säkerhet mellan bostad och närmaste hållplats. Skolan ansvarar på motsvarande sätt mellan hållplats och skola vid skolans start på morgonen och avslut på eftermiddagen.

Förskoleklass till och med årskurs 3

2000 meter

Årskurs 4 till och med årskurs 6

3000 meter

Årskurs 7 till och med årskurs 9

4000 meter

 

Undantag/dispens från avståndsreglerna kan i vissa fall göras efter individuell prövning. Då ska hänsyn tas till bland annat elevens ålder, hur trafikfarlig vägen är, hälsoskäl (styrkta med läkarintyg), eller andra särskilda omständigheter. 

Om man väljer att gå i en annan skola än den kommunen anvisar, får man läsårskort om det är så att man skulle ha fått det till den skola man egentligen tillhör om kriterierna (avstånd mm) är uppfyllda till den skolan man väljer.

Om du vill ansöka om dispens använder du en särskild blankett. Läs igenom vilka regler som gäller för din ansökan. Du hittar blanketten på höger sida under blanketter & e-tjänster.Tänk på att dispens beviljas för innevarande år. Därför måste ny ansökan göras inför varje läsårsstart.


Sidan senast uppdaterad 2019-04-01 12.51

Blanketter & e-tjänster

Läsårskort för elev i grundskolan, ansökan                                    

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se