Ungdomsdialog i Tjörns kommun

 


Från idé till verklighet

 

Nu ska Tjörn bli bäst i Sverige på att ta till vara på ungas idéer och engagemang!

Ungdomsdialogen agerar som en kanal mellan politiker och ungdomar för att hjälpa politiker som inför stora beslut vill förstå ungas behov och unga som vill vara delaktiga och påverka sin situation. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta.

Ungdomsdialogen fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till en långsiktigt hållbar förändring.

Vill du vara med? Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret som finns under SMS-panelen (uppe till Höger).

Nyheter

Dokument

Kontakta oss

Pia Andersson 0766-34 14 13