Tjörn kommuns logga, till startsidan

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Det kan uppstå problem med inomhusmiljön i ditt boende, i skolan, på en idrottsanläggning eller i en offentlig lokal. Det kan till exempel vara problem med fukt, temperatur, buller, lukt eller radon. Här finns information om riktvärden, hur du går till väga för att anmäla ett problem samt information till dig som bedriver en verksamhet.

Radon

Här finns information om hur radon mäts, riktvärden, en karta över radonhalterna på Tjörn och hur du kan söka bidrag för radonsanering.

Inomhusluft och ventilation

Inomhusluftens kvalitet beror både på kvaliteten på utomhusluften och på vilka föroreningar som finns inomhus. Inredningsmaterial, matlagning, rökning, husdjur och liknande kan påverka inomhusluften. Dessa ämnen kan ibland lukta och irritera trots att halterna är låga. En bra grundventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden, är därför en viktig faktor för en god inomhusmiljö.

Exempel på hälsoeffekter på dålig inomhusluft:

För att säkerställa ett bra inomhusklimat, i offentliga miljöer och i flerbostadshus, ska obligatorisk ventilationskontroll, OVK, göras. Funktionskontrollen utförs av konsulter eller av andra experter som anlitas av fastighetsägaren.

Buller

Allt oönskat ljud kallas buller. Vad som uppfattas som buller varierar därför från person till person.

Bullerstörningar kan göra dig trött, irriterad, stressad och även sänka din prestationsnivå. Buller kan också orsaka olika hörselskador som till exempel

Vanliga bullerkällor är

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att ljudnivån inte överstiger de gällande riktlinjerna. Om du har problem med buller i din bostad ska du i första hand kontakta den som orsakar bullret. Hjälper inte det och störningen inte är tillfällig kan du använda nedanstående formulär för ditt klagomål.

För att kunna bedöma om ljudet är för högt använder miljöförvaltningen riktvärden från Naturvårdsverket (för utomhusbuller) och från Folkhälsomyndigheten (för inomhusbuller).

Ansvar och tillsyn på offentliga lokaler

För din hälsas skull bedriver miljöavdelningen tillsyn över bland annat flerbostadshus, skolor, vårdlokaler och skönhetssalonger. Den som driver verksamheten har ansvaret att kontrollera sin verksamhet och följa upp hur den påverkar människors hälsa.

Klagomålsformulär, kostnader och kontakt

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 december 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet