Tjörn kommuns logga, till startsidan

Radon

Radon är en osynlig lukt- och smakfri gas. När gasen koncentreras i inomhusmiljön kan den påverka din hälsa. Radon finns naturligt i luft, mark och vatten.

Var kommer radon ifrån?

Radon kan komma ifrån:

  • radonförande berggrund,
  • fyllnadsmaterial som grus och sten,
  • blåbetong som byggnadsmaterial,
  • dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund.

Den största hälsorisken med att ha radon i sitt dricksvatten är att radon övergår till gasform i inomhusluft.

Fastighetsägarens ansvar

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Miljöavdelningen bedriver tillsyn och kan kontrollera radonarbetet i alla flerbostadshus, skolor och förskolor.

Radonmätning

För att upptäcka radon krävs en mätning. Radon mäts under eldningssäsongen, det vill säga 1 oktober till 30 april. Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader och är en så kallad långtidsmätning.

Tjörns kommun beställer inte några mätdosor och tillhandahåller inte heller någon mätningsutrustning.

Så här mäter du radon

Anlita en konsult som är specialiserad på radon för att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna samt föreslå åtgärder. På Svensk Radonförenings webbplats finns en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder.

Svensk radonforening/radonkursdeltagare

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering.

Sök bidrag för radonsanering

Självservice

Kontakt

Miljöavdelningen


Sidansvarig Nina Bergman/Senast uppdaterad 8 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet