Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anmälan till tomtkö

Genom att registrera dig i tomtkön får du erbjudanden om nya kommunala bostadstomter och möjlighet att köpa en bostadstomt.

  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Fördelning av nya bostadstomter sker efter kötid. Din kötid räknas från den datum ansökan kommit in till kommunen.
  • Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från bostadskön om synnerliga skäl föreligger.

  När du har tilldelats en tomt

  • Sökande som tilldelats tomt ska skriftligen acceptera eller avböja inom tre veckor.
  • Köparen ska påbörja byggnation inom två år från tillträdesdagen och slutbevis ska ha utfärdats inom fem år från tillträdesdagen.
  • Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från tidsfristen om synnerliga skäl föreligger.

  Avregistrering ur tomtkön

  En avregistrering utgör inget hinder för sökande att på nytt registreras i kön. Ur tomt- och småhuskön avregistreras sökande som

  • tilldelats och accepterat tomt via kommunen
  • inte anmält adress- eller namnändring och posten meddelar att sökandens adress är okänd
  • inte betalat fakturan senast på förfallodatum.

  Betalningsvillkor för att stå i tomtkö

  När ansökan kommit in skickas en faktura på registreringsavgiften. Fakturan förfaller inom 30 dagar. Om fakturan inte är betald på förfallodagen, stryks din registrering från tomtkön. Samma villkor gäller för förnyelseavgiften.

  Avgift för att stå i tomtkö

  Registreringsavgiften för kommunal tomtkö – 800 kr

  Årlig förnyelseavgift – 300 kr

  Så här anmäler du dig till tomtkön

  Fyll i formuläret för att anmäla dig till tomtkön. Du kan även få hjälp med anmälan via Tjörns kundcenter.

  Sökande
  Sökande
  Medsökande
  Områden
  Rangordna med nummer vilka områden som ni är intresserade av: 1 = förstahandsval, 2 = andrahandsval osv.


  Ange även vilket
  Registreringsavgift * (obligatorisk)
  Registreringsavgift

  Kontakt

  Mark och exploatering


  Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 maj

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet