Tjörn kommuns logga, till startsidan

Offentliga lokaler

Har du en verksamhet i en lokal som allmänheten har tillträde till så är lokalen en offentlig lokal. Det kan till exempel vara förskolor, skolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, badanläggningar, samlingslokaler och idrottsanläggningar. Här finns information om vilka anmälningar som behöver göras och vilka miljö- och hälsokrav som ställs på din verksamhet och din lokal.

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

Här får du information om vanliga problem som kan påverka människors hälsa. Allmänheten kan lämna in en anmälan om de upplever problem och miljöavdelningen kan då behöva göra tillsyn i din verksamhet.

Behöver du anmäla din verksamhet?

Vissa typer av lokaler, verksamheter och ambulerande verksamheter ska du anmäla till miljöavdelningen sex veckor innan verksamheten startar, om inte något annat bestäms.

  • Hygienisk verksamhet - Fotvård, tatuering, akupunktur, piercing, hårvård, skönhetsbehandlingar och solarium.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

Följande verksamheter är inte anmälningspliktiga;

  • Lokaler för vård och annat omhändertagande, exempelvis sjukhem, äldreboenden, servicehus, gruppbostäder och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • Hotell, pensionat, campinganläggningar eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.
  • Hyresfastigheter och bostadsrättsfastigheter.
  • Idrottsanläggningar.

Egenkontroll - Följ upp hur din verksamhet påverkar människors hälsa

Som företagare eller verksamhetsutövare är det ditt ansvar att kontrollera din verksamhet och följa upp hur den påverkar människors hälsa. Det kallas egenkontroll. Att dokumentera egenkontrollen underlättar arbete och uppföljning. Vissa verksamheter som påverkar människors hygien har hårdare krav på dokumentation av egenkontroll. De kallas hygienisk verksamhet.

Hygienisk verksamhet - Fotvård, tatuering, akupunktur, piercing, hårvård, skönhetsbehandlingar och solarium.

Den 1 juli 2021 ändrades anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Lagändringen innebär att anmälningsplikten även kommer omfatta verksamhet som använder stickande/skärande verktyg där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar.

Annan smitta

Med annan smitta aves alla smittämnen, mikroorganismer, som kan smitta människor och orsaka infektioner. Infektioner kan uppkomma om bakterier till exempel från hudens yta eller instrument, kommer ned i de djupare hudlagren. Risker för blodsmitta och annan smitta förebyggs genom att kundens hud desinficeras innan ingreppet, att de instrument som penetrerar huden är sterila och övriga instrument desinfekterade. Det är också viktigt med en god handhygien och att engångshandskar används vid behandlingen.

Anmäl din befintliga verksamhet senast den 1 september 2021

Ändringen i lagen innebär att du som verksamhetsutövare blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du redan bedriver en som inte tidigare omfattades av anmälningsplikten.

Om du redan har en verksamhet som omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 september 2021.

Stickande och skärande avfall

Stickande och skärande avfall ska hanteras separat som riskavfall och läggas i speciella avfallsburkar, sanicast eller gula burkar, som hämtas på apotek. Burkarna märks med information om stickande/skärande innehåll och lämnas på apotek.

Lagar som styr hälsoskydd och egenkontroll

Egenkontroll är lagstadgat i miljölagstiftningen Miljöbalken.

Avgifter för anmälningspliktiga verksamheter

Om du startar anmälningspliktig verksamhet innan du anmält den, kan en miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordningen om miljösanktionsavgifter.

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 24 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet