Tjörn kommuns logga, till startsidan

Altan, uteplats, pool, skärmtak

Här kan du läsa om när bygglov eller anmälan krävs för att bygga altan, uteplats, pool eller skärmtak och vilka handlingar som ska bifogas.

Ta reda på var du bor innan du ska bygga, ändra eller riva

Hur planen ser ut för området där du bor, påverkar vilka regler som gäller för den aktuella fasigheten. Om du bor inom strandskyddat område, i en unik kulturmiljö, i en kulturhistorisk byggnad, i naturreservat eller naturvårdsområde, eller i ett område med ansvarsarter gäller inte alltid de regler som presenteras på sidorna om bygglov och särskilda tillstånd eller dispens kan krävas.

Börja med att ta reda på vad översiktsplanen och detaljplanen säger om ditt område:

Bygga altan

Det krävs bygglov för att bygga en altan om

Det krävs inte bygglov om:

Kraven i plan- och bygglagstiftningen ska vara uppfyllda även om bygglov inte krävs, till exempel anpassning till omgivande bebyggelse och miljö.

Bygga uteplats

 • Det kan krävas bygglov för ett staket, plank eller mur som ramar in en uteplats.
 • Det finns även uteplatser som inte kräver bygglov.

Bygga skärmtak

 • Det krävs generellt bygglov för skärmtak eftersom det räknas som en tillbyggnad.

Det finns dock vissa undantag där det inte behövs bygglov.

Bygga pool

  • Det krävs generellt inte bygglov för en pool som hör till ett en- eller tvåbostadshus.

  Det krävs bygglov för att bygga pool om

  Det kan krävas andra lov eller åtgärder fär ändringar som du gör med din pool.

  • Att schakta och fylla marken så höjdläget avsevärt ändras kräver marklov.
  • Fast eller skjutbart pooltak, altan eller plank runt poolen kan kräva bygglov.
  • Skydd mot olycksfall krävs om vattnet är djupare än 20 centimeter.
  • Att ansluta poolen till det kommunala VA-nätet kan kräva en anmälan.

  Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Därför krävs skyddsanordningar för pool djupare än 20 cm.

  • Ett minst 90 centimeter högt staket, utfört på ett sådant sätt att barn varken kan krypa under eller klättra över.
  • En skyddstäckning med presenning alternativt ett skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.
  • Om det finns grind bör den förses med lås.

  Handlingar, kostnader och ansökan om bygglov

  Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga vid ansökan om bygglov för altan:

  Vilka handlingar som behövs varierar beroende på vilken typ av pool du ska bygga. Kontakta byggavdelnignen för information om vilka handlingar som behövs bifogas i ditt specifika ärende.

  Självservice

  Kontakt

  Byggavdelningen

  Drop-in

  måndagar 16.00–18.00, ersätts tillsvidare med telefontid.

  Boka din tid genom att mejla byggavdelningen, senast klockan 16 samma dag, så återkommer en handläggare till dig under den aktuella tiden. I mejlet ska du uppge

  – namn,
  – telefonnummer du vill uppringd på,
  – fastighetsbeteckning,
  – en kort beskrivning av vad din fråga avser.


  Sidansvarig Birgitta Rolfsdotter Johannesson/Senast uppdaterad 29 juli 2020

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet