Tjörn kommuns logga, till startsidan

Värmepump, bergvärme

Här får du information om vilka tillstånd som krävs och vad du behöver tänka på för att installera värmepump, bergvärme och luftvärmepump.

Installera värmepumpar och bergvärme

  • Det krävs tillstånd från miljöavdelningen i kommunen vid installation av värmepump som hämtar värme från jord, berg, grundvatten eller ytvatten.

  Krav ställs på var du ska anlägga värmekällan och vem som får göra det.

   • Ett energiborrhål bör inte placeras närmare än 20–30 meter från en borrad eller grävd dricksvattenbrunn.
   • Om borrning eller nedgrävning av värmekälla ska ske närmare än 10 meter från fastighetsgränsen ska grannfastigheter tillfrågas.
   • Ett borrhåll eller grävd värmekälla får inte ligga närmare än 20 meter till ett annat borrhål eller grävd värmekälla. De kan reducera kapaciteten hos varandra.
   • För installation av bergvärme ska borrningen ske av en certifierad borrfirma och certifierade borrare enligt Normbrunn-07.

   Det krävs inte tillstånd för att installera en luftvärmepump, det vill säga värmepumpar som hämtar värme från utomhusluften. Däremot är det viktigt att luftvärmepumpen placeras så att

   Det finns en hel del att tänka på vid installation av värmepump. Hänsyn ska tas till

   Ansökningsprocessen för ansökan om tillstånd för installation av värmepump

   • Skicka in din ansökan med situationsplan senast sex veckor innan du tänkt påbörja arbetet.
   • Kompletteringar kan begäras in av miljöavdelningen.
   • Arbetet får inte påbörjas innan kommunen gett sitt godkännande.
   • Du får ett skriftligt tillstånd av miljöavdelningen när de godkänt ansökan.

   Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 där du markerat ut eventuella dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar och värmepumpar i området.
   Eventuellt skriftligt medgivande från grannar, om borrning eller grävning ska ske närmare än 10 meter från fastighetsgräns, samt om borrning eller grävning ska ske närmre än 20 meter till grannes borrhål eller grävda värmekälla.

   Om värmepump installeras utan tillstånd från kommunen ska en miljösanktionsavgift tas ut.

   Kontakt

   Miljöavdelningen

   Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


   Sidansvarig/Senast uppdaterad 6 april

   Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

   Tyck till & felanmäl

   Kontakta oss

   Tjörns Kommun

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörns kundcenter

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörns Kommun

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörns kundcenter

   Kroksdalsvägen 1
   471 80 Skärhamn

   Tjörn kommuns logga, till startsidan

   Möjligheternas ö hela året och för hela livet