Tjörn kommuns logga, till startsidan

Parkslide

Invasiva främmande arter

Arter som inte naturligt förekommer i svensk natur och som samtidigt konkurrerar ut inhemska arter på olika sätt kallas invasiva främmande arter.

Det finns en EU-förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter som syftar till att hindra och bekämpa utbredning och skador av dessa arter. En EU-förteckning (EU-lista) har upprättats över just nu 49 invasiva främmande arter där elva av de listade arterna finns i svensk natur. Med på listan finns bland annat jättebalsamin och jätteloka.

Lämna växtdelar på återvinningscentralen

Bekämpar du en invasiv art på egen fastighet kan du lämna växtdelarna på återvinningscentralen. Växtdelarna ska då vara omsorgsfullt förpackade i slutna plastpåsar. Var noga med att inte sprida växtdelar, rötter eller frön under transporten.

 • Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)
 • Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)
 • Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)
 • Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus)

 • Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)
 • Vresros (Rosa rugosa)
 • Parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica)
 • Mink (Arion vulgaris)
 • Spansk skogssnigel (Neovison vison, Mustela vison)

 • importera
 • sälja
 • odla
 • föda upp
 • transportera
 • använda
 • byta
 • släppa ut i naturen
 • hålla levande

Om du är fastighetsägare eller fastighetsförvaltare har du ett ansvar och skyldighet att bekämpa de arter som finns med på EU-listan.

Vid bekämpning av invasiva främmande arter krävs samverkan inom kommunen, markägare och fastighetsförvaltare men samverkan kan även behövas över kommungränser och inom regionen. Ta gärna kontakt med din granne eller kommunen för att diskutera bästa möjliga åtgärder.

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för att åtgärder vidtas.

Kartläggning av de invasiva främmande arterna är en viktig del i arbetet för att bekämpa och att hindra spridning. Det är därför väsentligt att rapportera in fynd av dessa arter.

Några av de invasiva främmande arter som förekommer på Tjörn. Ser du någon av dessa, rapportera till Artportalen.se.

Anders G Högmark

Parkslide

Martin Johansen

Lupin

Jätteloka, invasiv art

Jätteloka

Jättebalsamin - en invasiv, främmande art

Jättebalsamin

Skunkkalla - en invasiv, främmande art

Skunkkalla

Vresros - en invasiv, främmande art

Vresros

Kontakt

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet