Tjörn kommuns logga, till startsidan

Antagna detaljplaner och områdesbestämmelser

Här hittar du antagna detaljplaner i bokstavsordning. Här beskrivs syfte med detaljplanerna och i vissa fall finns handlingar finns för nedladdning. Detaljplaner över området du bor i kan hämtas hos lantmäteriet. Detaljplaner kan också begäras ut ur kommunens diarium.

Gamla salteriet. Rönnäng 1:139, 1:153 m.fl.

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2014

Malagaområdet

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2014

Planhandlingar

Övriga handlingar

Rönnäng 1:75 m.fl.

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2010

Salt & Boende, Koholmen

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2007

Åstol 1:43 - Gamla skolan

Typ:

Antagen detaljplan

Laga kraft:

2014

Kontakt

Åsa Jönsson

Avdelningschef


Sidansvarig Birgitta Rolfsdotter Johannesson/Senast uppdaterad 14 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet