Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vatten och avlopp

På Tjörn finns ett kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp (va) som är 55 mil långt och sträcker sig både på land och i havet. Va-enheten har beredskap dygnet runt, året runt, för att det kommunala ledningsnätet ska fungera. På Tjörn finns också många som har egna avlopp. Har du ett egen brunn eller eget avlopp finns det särskilda regler för hur dessa ska anläggas och du ansvarar själv för underhåll.

Driftinformation och störningar

Håll dig uppdaterad om pågående driftstörningar i det kommunala vatten- och avloppsnätet. När en störning i vattenleveransen sker uppdateras sidan med viktig information. Där kan du också prenumerera och få notiser om störningar.

Påsläpp och avstängning av vatten

Du som har kommunalt vatten kan få det påsläppt eller avstängt via Tjörns kundcenter. Det finns även datum för gratis påsläpp och avstängning under vår och höst.

Egen brunn och eget avlopp

Om du har egen brunn eller eget avlopp gäller särskilda regler för hur de ska anläggas, för privatpersoner respektive företagare. Du kan behöva söka tillstånd för att bygga ny eller ändra en anläggning och kontroller kan göras av miljöavdelningen.

Analysera ditt vatten

Har du en egen brunn kan du göra en vattenanalys för att vara säker på att det håller en bra kvalitet.

Detta får du för din va-avgift

Va-taxorna motsvarar kostnaderna för va-verksamheten. Den är alltså självfinansierad och får inte några bidrag från skattepengar. Va-avgiften täcker bland annat kostnaderna för: 

  • vattenledningar, anläggningar och pumpstationer,
  • rening av dricks- och avloppsvatten,
  • administration, planering och information.

Påverka dina va-kostnader

Det mest effektiva sättet att minska dina utgifter för vatten och avlopp är att spara på vattnet.

Taxor och avgifter för vatten och avlopp

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Kontakt

Eget vatten och avlopp

Miljöavdelningen

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.

Analysera ditt dricksvatten

Kommunalt vatten och avlopp

Vatten och avlopp – kommunalt ledningsnät

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Underhållsarbete, vattenstörningar och vattenmätarbyte med mera.

Måndag–fredag 8–12

Övrig tid kundcenter (dagtid) eller Tjänsteperson i beredskap, TIB (akuta läckor kvällar och helger).

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Tjänsteperson i beredskap, TiB

TiB är i tjänst på de tider som du inte kan få hjälp via Tjörns kundcenter.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 4 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet