Tjörn kommuns logga, till startsidan

Avlopp

Avloppsvatten ett samlingsnamn för spillvatten från kök, toaletter och vaskar samt dagvatten från gator och stuprännor. Alltså det vatten som lämnar en fastighet eller det som kommer från regn eller snö.

Kommunalt avlopp och reningsverk

Om du är ansluten till det kommunala avloppsnätet avleds spillvattnet till ett reningsverk där detta renas med största möjliga miljöhänsyn. Tjörns kommun har två avloppsreningsverk:

  • Ängholmen i Rönnäng
  • Höviksnäs

I glesare bebyggelse ordnar ofta fastighetsägaren en egen avloppsanläggning.

Kontakt

Anslutningsfrågor, faktura frågor med mera.

Tjörns kundcenter

Öppettider:
Måndag–torsdag 8–19
Fredag 8–17
Lördag–söndag 11–15

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Vatten och avlopp–kommunalt ledningsnät

Anslutningsfrågor, faktura frågor med mera.

Akuta läckor, frågor om vattenmätarbyte med mera.

Måndag–fredag 8–12

Övrig tid kundcenter (dagtid) eller Tjänsteperson i beredskap, TIB (akuta läckor kvällar och helger).

Tjänsteperson i beredskap, TiB

TiB är i tjänst på de tider som du inte kan få hjälp via Tjörns kundcenter.


Sidansvarig Mia Marie Johansson/Senast uppdaterad 14 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet