Tjörn kommuns logga, till startsidan

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Dricksvatten kommer från det kommunala ledningsnätet i de delar av kommunen där bebyggelsen tillåter. I glesare bebyggelse är det ofta fastighetsägaren som ordnar en godkänd egen brunn för dricksvatten.

Kommunalt dricksvatten

Tjörns råvatten kommer från sjöar och vattendrag som ligger i ett vatenskyddsområde i närheten av Tolleby. Det mesta av dricksvattnet produceras i eget vattenverk. Det finns även en sammankoppling med Stenungsunds kommun som en säkerhet för båda kommunerna vid leverensproblem av dricksvatten.

Mjukt och svagt basiskt vatten

Tjörns vatten har en hårdhetsgrad på 2 dH (mjukt vatten), ett ph-värde på cirka 8 (svagt basiskt vatten) och en låg kloridhalt. Mjukt vatten innebär att du ska dosera disk- och tvättmedel extra snålt. Svagt basiskt vattnet innebär att vattnet inte är aggresivt mot marmor och att rörnätet delvis är skyddat mot korrosion (rost).

Provtagning av vatten

Det är Livsmedelsverket som anger riktvärden för vattnets kvalitet. För kommunalt vatten görs provtagning av vattnet regelbundet både vid vattenverk och ute i ledningsnätet. Den som har egen brunn ansvarar själv för att göra provtagning på vattnet.

Du som har egen brunn ansvarar själv för att göra provtagningar på ditt vatten.

Kontakt

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Vatten och avlopp – kommunalt ledningsnät

Anslutningsfrågor, fakturafrågor med mera.

Underhållsarbete, vattenstörningar och vattenmätarbyte med mera.

Måndag–fredag 8–12

Övrig tid kundcenter (dagtid) eller Tjänsteperson i beredskap, TIB (akuta läckor kvällar och helger).

Tjänsteperson i beredskap, TiB

TiB är i tjänst på de tider som du inte kan få hjälp via Tjörns kundcenter.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 19 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet