Abonnemang för avfall

Störst text
Stor text
Normalstorlek

På Tjörn sorterar vi ut matavfall, förpackningar, papper, farligt avfall med mera från dina hushållssopor oavsett vilket abonnemang du har.

Sortering av matavfall och restavfall i två kärl

  • Du har ett brunt kärl för matavfall och ett grönt kärl för restavfall.
  • Matavfallet hämtas varannan vecka.
  • Du kan välja om restavfallet ska hämtas varannan eller var fjärde vecka.
  • Du kan välja mellan olika storlekar på det gröna kärlet.

Övriga abonnemang

  • Du kan välja att kompostera ditt matavfall själv.
    Läs mer om kompostering
  • Om du vill dela kärl med din granne kan du ansöka om tjänsten delat kärl hos miljöavdelningen.
  • Om ni är minst tre hushåll kan ni ha gemensam hämtning till ett reducerat pris. Kontakta kundtjänst om du är intresserad av detta.
  • Kontakta kundtjänst om du har ett flerfamiljshus.

Välja abonnemang

Välj abonnemang genom att fylla i ett formulär direkt på webben.

Blankett för val av abonnemang

Du kan också kontakta vår kundtjänst.

Delat sopkärl, 1-2 fastigheter, ansökan

Har du och grannarna bara lite hushållsavfall kan ni spara pengar genom att dela på kärl och abonnemang för ert avfall. Ansökan skickas till avfallsenheten som tar beslut, observera att samtliga medsökande fastigheter ska skicka in varsin ansökan till avfallsenheten. Delning av kärl upphör att gälla i samband med ägarbyte och tjänsten ändras till standardabonnemang till ny ansökan mottagits och behandlats.

Blankett för ansökan om delat sopkärl

Gemensamt hämtställe för minst 3 hushåll, ansökan

Är ni tre grannfastigheter eller fler går det att skapa ett gemensamt hämtställe där alla slänger sina sopor och matavfall. Detta abonnemang är billigare och innebär att alla inte behöver ha egna sopkärl på/vid tomten. De gemensamma kärlen placeras på lämplig plats och töms varje vecka för att säkerställa att det finns plats och att olägenhet inte uppstår, antal kärl och storlek anpassas efter antalet anslutna fastigheter. Samtliga medsökande fastigheter ska skicka in varsin ansökan till avfallsenheten.

Pris för gemensamt hämtställe jämfört med standardabonnemang

Abonnemang

Grundavgift

Matavfall
Hämtas var
14:e dag

Restavfall
Hämtas var
4:e vecka

Gemensam

Total


Standard

1 264 kr

610 kr

1 297 kr


3 171 kr


Gemesam

1 264 kr1 122 kr

2 386 kr


Skillnad:

- 785 kr


Sidan senast uppdaterad 2019-10-22 15.25

Kontaktuppgifter

Allmänna frågor
Kundtjänst avfall
0304-60 14 00
avfall@tjorn.se

Öppettider:
Måndag - fredag kl 8-15 lunchstängt kl 12-13
Dag före helgdag kl 8-12

Slam
Renova Tjörnlänk till annan webbplats
0304-67 17 25
kundservice@renova.se

Återvinningsstationer
FTI kundtjänstlänk till annan webbplats
0200-88 03 11

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se