Farligt avfall

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Farligt avfall är allt avfall som på något sätt kan skada människors hälsa eller miljön.

Här ingår alla flytande kemikalier, till exempel lösningsmedel, färg, drivmedel och olja. Det är också ämnen som asbest, PBC, kvicksilver med fler. Lysrör och andra ljuskällor och asfalt, som innehåller stenkolstjära, ska också hanteras som farligt avfall.

Förteckning över alla typer av farligt avfall i Avfallsförordningenlänk till annan webbplats

Transport av farligt avfall

Som företagare får du inte själv köra farligt avfall. Du måste låta ett godkänt företag transportera bort ditt farliga avfall till en godkänd avfallsmottagare.

Kontrollera avfallstransportörlänk till annan webbplats

När du lämnar farligt avfall till en godkänd transportör ska ett transportdokument upprättas. Det är ditt ansvar som lämnare av avfallet, men i praktiken är det ofta transportören som tillhandahåller dokumentet.

På transportdokumentet ska det framgå vem du är som lämnar ifrån dig avfallet, vem som tar emot det (både transportör och slutmottagare), vad det är för typ av avfall, vilken mängd samt datum och underskrift från transportören. En faktura är alltså inte ett transportdokument. Tänk på att spara en kopia av transportdokumenten som du kan visa upp för tillsynsmyndigheten.

Reglerna för transportdokument är tydligt definierade från lagstiftaren, främst för att mycket avfall hamnar på avvägar och kan komma att skada människors hälsa och miljön. Det är därför viktigt att dokumentera avfallets hantering från uppkomst till sluthantering. Är du osäker på hur du ska hantera ditt farliga avfall, hör av dig till Miljöavdelningen på Tjörns kommun.

Sidan senast uppdaterad 2018-11-12 11.16

Kontaktuppgifter

Allmänna frågor
Kundtjänst avfall
0304-60 14 00
avfall@tjorn.se

Öppettider:
Måndag - fredag kl 8-15 lunchstängt kl 12-13
Dag före helgdag kl 8-12

Slam
Renova Tjörnlänk till annan webbplats
0304-67 17 25
kundservice@renova.se

Återvinningsstationer
FTI kundtjänstlänk till annan webbplats
0200-88 03 11

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se