Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,6 °C
Medelvind ENE 1,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Adressättning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tak i Skärhamn

Kommunen har ansvar för att ange adresser i tätorterna och på landsbygden.

Vem bestämmer vad vägen ska heta?

När en ny väg ska byggas, oftast tillsammans med ny bebyggelse, behövs ett vägnamn för att kunna sätta adresser på nya byggnader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen fram förslag på namn till nya vägar. Om vägen finns med i ett detaljplaneförslag, föreslås vägnamn och adresser samtidigt med planen.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om namn.

Kommunen beslutar om namn på:

  • gator, vägar och parker
  • kommundelar
  • byggnader och anläggningar (till exempel skolor och idrottsplatser)

Namnsättning

Vid namnsättning tittar man i första hand på äldre kartor eller tar kontakt med till exempel hembygdsföreningar och byalag.

Namnen ska i största möjliga utsträckning ha en lokal prägel och berätta om ortens eller platsens historia. Befintliga ort- och traktnamn används så långt som möjligt med hänsyn till kulturhistoriska och lokala förhållanden.

Belägenhetsadress

En så kallad belägenhetsadress är en specifik plats, till exempel ett hus eller en entré. Posten använder denna adress vid postutdelning. Postnord ansvarar för postnummer och postort och Skatteverket är myndigheten som lagrar den officiella adressen. En adress är viktig för att räddningstjänst, taxi, färdtjänst med flera ska hitta rätt. Adressen används också vid transportplanering och är en bas i GPS-navigering.

Ny adress sätts när en fastighet bildas, ett hus byggs eller när nya områden byggs ut. För tätorten består en adress av gatu-/vägnamn och ett nummer. Om nya hus byggs eller förtätning av entréer görs och inget nummer finns reserverat, så kan bokstäver (här kallade littera) läggas till, exempel 15A, 15B. På landsbygden gäller adressområden som kommer från by-/traktnamn följt av gårdsnamn eller enbart nummer. Där förekommer även vägnamn med nummer.

Sidan senast uppdaterad 2019-07-05 13.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se