Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,5 °C
Medelvind SE 1,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Eldning utomhus i större omfattning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Gnistor

Eldning i större omfattning (till exempel påskeldar) bör alltid anmälas till räddningstjänsten.

Oavsett omfattning får eldning endast ske under dygnets ljusa timmar.

Om du tappar kontrollen över elden och den sprider sig, kan du åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.* 

Tänk på att eldning även regleras av miljöbalken (1998:808)länk till annan webbplats

Tillåtet att elda

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med samlad bebyggelse, detaljplan eller områdesbestämmelser [...] är förbjuden under tiden 1 juni till 31 augusti. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden endast ske av torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. (Lokala hälsoförskrifterna § 9)

Råder eldningsförbud?

Under perioden 1 juni–31 augusti får du inte elda inom detaljplanerat område, inte ens i tunna. Anledningen är miljö- och hälsoskäl.

Det är du som tänker elda som måste ha koll på om det är eldningsförbud eller inte. Information om eldningsförbud finns:

  • här på kommunens webbplats
  • på kommunens sociala medier
  • kommunens digitala anslagstavlalänk till annan webbplats
  • i annonser i lokal- och dagstidningar
  • på räddningstjänstförbundets telefon 010-471 44 01

Eldningsförbud kan utfärdas av kommunens räddningschef eller länsstyrelsen.

Avstånd

När du ska elda ska det göras på betryggande sätt och avstånd till byggnader, brännbart upplag, skog, el- och telefonledningar, arbetsmaskiner, växande gröda eller brandfarliga varor. 

Avgränsnings- och skyddsåtgärder

Skyddsavbränning kan vara nödvändig. Vattning runt platsen där eldning ska ske. Före eldningens igångsättning bör lämpliga åtgärder för brandsläckning vara framtaget. Detta kan vara stort vattenförråd eller trädgårdsslang med godtagbart tryck. Vid risk för gräsbränder använd ruskor eller handredskap t ex långskaftade så kallade stålräfsor. När mycket ris ska eldas är det lämpligt att elda lite i taget. 

Bevakning

Elden ska hållas under bevakning tills den släckts. Enkel regel: Den som startat elden släcker elden.

Vindändring

Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk bör eldning upphöra. Prognoser finns på SMHI:s hemsida  www.smhi.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Larmrutiner

På platsen eller i dess närhet ska finnas möjlighet att ringa 112 – helst från en mobiltelefon så att det går att motringa.

Kontroll efter eldning

Särskild kontroll av större askhögar ska ske. Vattenbegjutning under omrörning eller täckning med jord eller sand förhindrar att branden sprids. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.

Tidpunkt för eldning

Eldning skall vara avslutad senast vid mörkrets inbrott. Risken för onödiga larm ökar påtagligt efter mörkrets inbrott.  


* I enlighet med Brottsbalken (1962:700) kapitel 12 och 13.

Sidan senast uppdaterad 2019-04-10 10.56

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
010-471 44 00
raddning@sbrf.se
www.sbrf.selänk till annan webbplats

Ska du elda? Informera oss gärna!
raddning@sbrf.se
010-471 44 01

Mer information

Länkar

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se