Altaner, uteplatser, skärmtak

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Altan Tubbe

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur stort du vill bygga och var din fastighet ligger. Kontakta plan- och byggavdelningen för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

När bygglov krävs


Altan

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga något som ökar byggnadens volym. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för mindre tillbyggnader utanför detaljplan.

Inglasat uterum

Inglasning av en uteplats under tak som ligger i direkt anslutning till ett hus räknas som tillbyggnad. Då krävs bygglov. Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, räknas som en nybyggnad och kräver bygglov. Om den räknas som en friggebod krävs inte bygglov. Det finns vissa undantag utanför detaljplanelagt område.

Vill du bygga en mur eller ett plank runt din altan eller uteplats krävs bygglov. Det finns dock vissa undantag för en- och tvåbostadshus, se nedan. Om man bygger en altan eller anlägger en uteplats inom detaljplanerat område, schaktar eller fyller så mycket att man ändrar höjden på marken mycket krävs det marklov.

När bygglov inte krävs

 

Skärmtak

Det krävs inget bygglov för skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Vem avgör om bygglov behövs?

Det är oftast handläggaren på plan- och byggavdelningen som bedömer om bygglov behövs. Bedömningen sker utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande rättsfall.

Sidan senast uppdaterad 2019-11-11 14.50
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se