Bostadshus - nybyggnad

Störst text
Stor text
Normalstorlek

När du ska bygga ett nytt bostadshus måste du alltid söka bygglov.

Inom detaljplan är det detaljplanen som styr:

 • var på tomten du får bygga huset
 • hur högt och stort huset får vara
 • i vissa fall färg och material på tak och fasad.

Om du är osäker på om du bor inom eller utom planlagt område, kontakta byggavdelningen.

Utanför detaljplan prövarkommunen om det är lämpligt att bygga ett hus där du vill. Det finns många saker att ta hänsyn till. Det är till exempel:

 • buller
 • möjligheten till vatten och avlopp
 • vägar
 • om det finns fornlämningar
 • avstånd till kollektivtrafik.

Om du är osäkert på om du kommer att få bygglov kan du först söka förhandsbesked. Då prövar vi om en tomt är lämplig för det du vill göra, utan att du behöver ta fram bygglovsritningar. 

Förhandsbesked

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

Behöver jag några andra tillstånd?

Du måste själv se till att du har alla tillstånd som behövs när du bygger.

 • Bygger du nära en samfälld väg ska samfällighetsföreningen ge tillstånd.
 • Om fastigheten ligger nära vattnet kan det finnas strandskydd.
  Om strandskydd
 • Bygger du nära järnväg eller Trafikverkets väg bör du kontakta Trafikverket för att höra vad som gäller.
  Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats
 • Har du elledningar på tomten bör du kontakta elleverantören.
 • Finns det fornlämningar på tomten behöver du tillstånd från länsstyrelsen
  Om fornlämningar på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats
Sidan senast uppdaterad 2017-09-25 11.00

Mer information

Här kan det stå lite text som är relaterad till den text som finns i mittspalten. Denna yta kan också bestå av länkar.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se