Bryggor

Störst text
Stor text
Normalstorlek

En mindre brygga till en enstaka fastighet kräver inte bygglov. Däremot krävs oftast strandskyddsdispens och/eller en anmälan om vatten-verksamhet till Länsstyrelsen.

För en större brygga, mer ordnad som en småbåtshamn, måste du söka bygglov.

Bryggor betraktas som ett av de särskilda skäl som finns för att kunna få dispens från bestämmelserna. Enligt Naturvårdsverket bör man dock undvika att uppföra bryggor inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt.

Att bygga eller renovera en brygga räknas som vattenverksamhet. Den kan kräva tillstånd. Tillståndsplikten regleras i miljöbalken och handläggs av länsstyrelsen Västra Götalands län.

Sidan senast uppdaterad 2017-09-20 13.54
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se