Komplementbyggnader

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Bod med syrener

Komplementbyggnader är byggnader som inte är bostadshus men som hör samman med huvudbyggnaden. Några exempel är garage, uthus, växthus och mindre stallbyggnader.

Inom detaljplan

På område som är detaljplanerat så gäller detaljplanen. Kontakta oss för besked om vad som gäller just där du bor.

Utom detaljplan utanför sammanhållen bebyggelse

Du får bygga komplementbyggnader nära bostadshuset.

Högst två komplementbyggnader om sammanlagt 50 kvm byggnadsarea (utvändigt mått).Taknockshöjden får inte vara mer än 5 meter.

Avståndet till närmsta granne eller fastighet måste vara minst 4,5 meter. Detta avstånd gäller också mot en väg och allmänplats.

Om din granne tillåter att komplementbyggnaden byggs närmare tomtgränsen får du lov att göra det. Detta gäller inte gata/väg och allmänplats.

Det är bra om man skriver ner sådana godkännanden för att undvika missförstånd i framtiden. Se till att få grannars underskrift på ritningen.

Sidan senast uppdaterad 2017-11-06 09.02
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se