Murar, plank och staket

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Detalj av staket i Skärhamn

För en- och tvåbostadshus inom detaljplaneområde krävs vanligen inget bygglov om du vill bygga en skyddande mur eller ett plank vid din uteplats. Du måste dock hålla dig inom vissa mått och avstånd. Om den skyddade uteplatsen och därmed planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs det medgivande av grannen. Medgivandet bör vara skriftligt på en situationsplan. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadshus. Plan- och byggavdelningen kan svara på vad som gäller för din fastighet.

Vem avgör om bygglov behövs?

Det är oftast handläggaren på plan- och byggavdelningen som bedömer om bygglov behövs. Bedömningen sker utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande rättsfall.

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Oftast krävs bygglov för att bygga ett plank eller en mur.

Staket i tomtgräns

Att bygga ett staket i tomtgräns är inte bygglovspliktigt men du måste ha grannens godkännande. Bygger du staketet någon meter in på din egen tomt så har du möjlighet att komma runt och underhålla staketet på din egen tomt och behöver då inte grannens godkännande.

Vad är skillnaden mellan staket och plank?

Ett staket är genomsiktligt och består av minst 50 procent (hälften) luft. Exempel på ett staket är ett traditionellt spjälstaket där varje staketspjäla följs av en motsvarande stor lucka. Är det mindre en 50 procent luft i konstruktionen bedöms det som ett plank.

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

När krävs inte bygglov?

Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov.

  • Staket med 50 procent genomsiktlighet och högst 1,2 meter högt.
  • Murar under 0,5 meter.
  • Plank vid uteplats om det är max 1,8 meter högt och löper max 3,6 meter ut från huset samt placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Om uteplatsen, planket eller muren ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov .

Sidan senast uppdaterad 2019-10-22 11.59
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se