Pooler

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Badring i simbassäng

Behövs bygglov eller anmälan?

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Men poolen kan vara konstruerad så att den kräver bygglov, till exempel med pooltak.

  • Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov.
  • Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.
  • Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.
  • Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Skydd vid poolen

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar.

Skydd krävs mot olycksfall om vattnet djupare än 20 cm.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.


Sidan senast uppdaterad 2017-11-06 09.02
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se