Tjörns kommuns logotype
Temperatur 5,0 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Riva

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Rivningslov behövs för att riva eller ta ner bygglovspliktiga byggnader eller delar av byggnader inom detaljplan.

Vill du riva en huvudbyggnad som är belägen utanför detaljplanerat område krävs en rivningsanmälan. Se blanketten "Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd - sid. 3"

Om du planerar att riva en byggnad inom detaljplanelagt område krävs rivingslov. Rivningslov söks på samma blankett som bygglov. Till ansökan bifogar du en situationsplan där den byggnad som du vill riva kryssas över.

Du behöver inte något rivningslov om du vill riva en byggnad som ses som en friggebod.

Avgift debiteras både för beviljat och avslaget rivningslov enligt gällande prislista.

Sidan senast uppdaterad 2017-11-06 09.03
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se