Schakta eller fylla

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Utbyggnad av akvarellen

Marklov kan behövas för schaktning eller fyllning om markens höjdläge ändras avsevärt inom detaljplan.

Marklov söks på samma blankett som bygglov. Till ansökan ska du bifoga en situationsplan där du markerat den tänkta åtgärden. Du ska också bifoga en tvärsnittsritning över fastigheten som visar befintlig marknivå och föreslagen ny marknivå. Det är viktigt att det på denna ritning framgår var de båda nivåerna möts.

Om du söker bygglov ingår marklov.

Avgift debiteras både för beviljat och avslaget marklov enligt gällande prislista.

Sidan senast uppdaterad 2017-11-06 09.03

Blanketter

Ansökan om bygglovPDF, rivningslov, marklov

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se