Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,8 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Agenda 2030 på Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Arbetar du glokalt? Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. De ska uppfyllas globalt, men det är du och jag och alla som verkar lokalt som ska arbeta med målen i praktiken.

När man läser målen är det lätt att avfärda vissa av dem som att de inte skulle gälla oss som bor i ett välfärdsland. Men visst är de angelägna för oss också. Därför arbetar Tjörns kommun med dessa mål.

Vad är Agenda 2030 och de globala målen?

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling ingår tre dimensioner av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig.

Med de globala målen har världens ledare förbundit sig att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Varför ska jag känna till de globala målen?

Eftersom de 17 målen gäller alla sju miljarder människor som lever på jorden, är det första steget för att de ska bli verklighet att alla vet om att målen finns. Om alla känner till målen så kan alla tillsammans samla kraft för att göra dem till verklighet.


 

Agenda 2030, de globala målen
Sidan senast uppdaterad 2019-10-22 14.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se