Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind ENE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Hälsoskydd

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Makrill.

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken (SFS 1998:808) visa hänsyn till miljön och människors hälsa. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Det innebär bland annat att man ska ha tillräcklig kunskap om sin verksamhet för att kunna använda de skyddsåtgärder som krävs för att skydda hälsan och miljön. Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan och är därför skyldig att visa att kraven uppfylls.

För att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av till exempel inomhusmiljön eller bristfällig hygien ställs det höga krav på lokaler och verksamheter där allmänheten har tillträde, bland annat inom barnomsorg, undervisning, vård och annat omhändertagande samt där allmänheten erbjuds olika typer av yrkesmässiga hygieniska behandlingar som till exempel fotvård, tatueraring, akupunktur, piercing, hårvård, skönhetsbehandlingar, solarier, bassängbad med flera.

Sidan senast uppdaterad 2017-03-09 17.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se