Miljöavdelningens taxor

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skummande hav

Miljöavdelningen tar ut avgifter enligt taxa för livsmedelstillsyn, miljötillsyn och handläggning av anmälningar och ansökningar om tillstånd och dispenser.

För vissa verksamheter tas en årlig avgift ut. Avgift kan enligt lagen även tas ut för extra kontroller som orsakats av allvarliga brister hos verksamheten.

Här följer några exempel på vad våra vanligaste tjänster kan kosta. Till höger hittar du de fullständiga taxorna.

Miljöavdelningen tar ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa, för att få mer information om vad som ingår i avgiften, se taxor samt broshyren från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Vad betalar jag för? se under Mer information i högerspalten.

Lista med prisexempel

Tjänst

Prisexempel

Ansökan om värmepump

1275 kr

Timtaxa för att ansöka om strandskyddsdispens

3400 kr för 4 timmar

Anmälan av hemkompost

425 kr

Ansökan om uppehåll från sophämtning

850 kr

Ansökan om gemensamt renhållningskärl

425 kr/hushåll

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

850 kr

Ansökan för enskilt avlopp

5100 kr

Ansökan för gemensamt avlopp 2-5 hushåll

7650 kr

Ansökan för gemensamt avlopp >5 hushåll

10200 kr

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

1100 kr

Timtaxa för livsmedelskontroll

1100 kr/timme

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

1100 kr

Timtaxa för kontroll av dricksvattenanläggningar

1100 kr/timme

Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

850 kr/timme

Timtaxa för kontroll av anmälningspliktiga verksamheter 38 §

850 kr/timme

Timtaxa för kontroll av icke anmälningspliktiga verksamheter

850 kr/timme

Anmälan om solarieverksamhet

850 kr/timme

Timtaxa för kontroll av solarieverksamhet

850 kr/timme

Timtaxa för handläggning av övriga anmälningsärenden

850 kr/timme

 

Sidan senast uppdaterad 2019-08-19 13.57

Kontaktuppgifter

Miljöavdelningen
0304-60 11 48

Tel: 0304-60 11 48
fax: 0304-60 11 53
samhallsbyggnad@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se