Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,4 °C
Medelvind SSE 1,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Starta livsmedelsföretag

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Om du funderar på att starta ett livsmedelsföretag finns det några saker att tänka på och säkert många frågor. Du är välkommen att kontakta oss om det är något du undrar.

Den som vill starta en livsmedelsverksamhet måste registrera den hos oss på miljöavdelningen senast 14 dagar innan verksamheten startar. Det är för att vi ska känna till verksamheten och kunna kontrollera hur den fungerar.

Om du redan har en verksamhet måste du registrera den på nytt om du byter bolag eller flyttar till en annan lokal.

Exempel på livsmedelsanläggningar:

 • butik
 • webshop
 • restaurang
 • kiosk
 • café
 • foodtruck
 • livsmedelstransport
 • kök inom vård, skola och omsorg

Dricksvatten

Även dricksvatten är ett livsmedel. Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller liknande måste du registrera dricksvattenanläggningen. Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn.

Krav på livsmedelsföretag

Du är alltid ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra för konsumenten. Redan när du startar verksamheten måste du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för din verksamhet.

 • Din anläggning måste vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet.
 • Du måste ha kunskaper om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel och märkning av livsmedel.
 • Du måste identifiera de faror och risker som kan finnas i din verksamhet. Du måste även arbeta på ett sätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder kunden.
 • Om du är ansvarig för en vattenanläggning måste vattnet leva upp till de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. För att kontrollera att vattnet är bra måste du ta regelbundna prover som analyseras av godkända laboratorier.

Till stöd för dig som företagare finns det branschriktlinjer för exempelvis restaurang, bageri, kosttillskott och butik med flera. Samtliga lagkrav hittar du via Livsmedelsverkets hemsida.

Sidan senast uppdaterad 2019-08-19 13.58
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se