Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Havet runt Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
klippor, hav och vågor

Tjörns kommun har dubbelt så mycket hav som land.

I öster ligger Hakefjorden som är en viktig farled för fartyg som ska  till Wallhamn och Uddevalla. Området är även ett  viktigt lekområde för fisk.

Stigfjorden i norr är ett naturreservat med otroligt vackra områden. I väster breder Skagerack ut sig med en mängd öar, kobbar och skär. Här ligger bland annat Härön med vandringsleder och vacker natur.  

Tjörns kommun arbetar för att miljömålet  "Havet i balans och levande kust och skärgård" ska infrias. Detta innebär kortfattat att:

  • havet skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga
  • den biologiska mångfalden skall bevaras
  • kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald och höga natur- och kulturvärden
  • näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.
  • särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar.
Sidan senast uppdaterad 2019-03-21 10.39
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se